ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2022

บริษัท โอพี เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด

  ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สารเคมี ชีวภาพ ชีวเคมี รวมถึงสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ให้มีการทดสอบ ทดลอง และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความน่าเชื่อถือ สนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราพร้อมเป็นผู้ช่วยแนะนำ ให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยทีมงานมาตรฐาน พร้อมดูแล บริการ และแนะนำข้อมูลสินค้า จำหน่ายสินค้าทางวิทยาศาสตร์     สารเคมี  กรด เบส เกลือ ตัวทำละลาย สำหรับห้องปฏิบัติการ และอุตสาหกรรม   อาหารเลี้ยงเชื้อ   ชุดทดสอบ/วิเคราะห์สำเร็จรูป ทางเคมี, ชีวเคมี, น้ำเสีย ต่างๆ   อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ว และพลาสติก คุณภาพ   สารมาตรฐาน Reference material (RM), Certified reference material (CRM)   อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย           บริการของเรา ยินดีบริการทุกเรื่อง ในห้องปฏิบัติการ  งานวิจัย เเละอุตสาหกรรม ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน REDUCING YOUR OPERATION COST ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน คุณภาพสูง HIGH QUALITY PRODUCT WITH REASONABLE COST มีประสบการณ์ด้านการ จำหน่ายสารเคมี   ทั่วประเทศมายาวนานด้วยราคายุติธรรม เชี่ยวชาญการจัดหาเค